Hoolduse tähtsus

24.03.2017
| |

Inimesed arvavad tavaliselt, et tihemini tuleb hooldada seda, mis tihemini rivist välja läheb või ei tööta nagu tarvis. Kasutaja seisukohast on see väga loogiline – “tihti läheb katki, tuleb tihti hooldada”. Kuid valve- või näiteks tuleohutussüsteemide puhul ei ole see üldse nii.

Normaalrežiimil töötavad need süsteemid märkamatult. Ja kui miski rivist välja läheb, ei pruugi te sellest isegi teada saada, või täpsemalt – saate teada siis, kui on juba hilja.

Peamisi, kõige kriitilisemaid näitajaid kontrollitakse muidugi automaatselt. Absoluutselt kõiki näitajaid on aga automaatrežiimil liiga kulukas kontrollida ja alati ei ole see isegi võimalik. Paraku tavaliselt just nii juhtub, et süsteem veab mõne tähtsusetu elemendi tõttu kõige vastutusrikkamal hetkel alt. Säärasel juhul osutuvad kõik inventari, seadmetesse, paigaldistesse ja patrullteenistusse tehtud mahutused täiesti mõttetuteks.

Järeldus tuleb iseenesest pähe: ilma kvaliteetse, professionaalse hoolduseta võivad kõik kulutused tühja joosta. Mõistagi ei käi jutt formaalsest dokumentide koostamisest ja “linnukese” jaoks paari näitaja kontrollimisest. Ainult iga elemendi ja kompleksselt kogu süsteemi põhjalik kontroll annab teile kindluse, et teie investeeringud ei ole asjatud ja süsteem täidab oma ülesanded maksimaalselt tõhusalt.

Kahjuks saabub see arusaamine sageli liiga hilja ja liiga kalli hinnaga. Esialgu mõtleme, kust saada odavamat hooldust või ehk ei ole seda üldse eriti vaja, kõik töötab ju niigi. Kuid kui väärtuslik vara läheb kaduma ainult sellepärast, et nagu selgub, ei valva valvesüsteem juba ammu enam, kui tulekahju ajal ei jõuta inimesi mittetöötava tulekahjusignalisatsiooni tõttu aegsasti evakueerida, ei tundu ka hooldus enam nii väga kallis ja professionaalse kontrolli vajadus ei tekita kahtlusi. Aga sellistel hetkedel on otsuste langetamine või süüdlaste otsimine juba hiljaks jäänud.

Ärme siis astume sama reha otsa, mille otsa teised juba korduvalt on astunud, vaid õpime teiste vigadest.

Sääraste probleemide lahendamiseks on meie firma täiendanud ja uuendanud ühte oma tegevussuunda ja me leiame hea meelega lahenduse, mis sobib just teile! Nüüd on meil individuaalsetele lahendustele lisaks ka mitu suuremat osa nõudmistest rahuldavat valmisvarianti.

 

Pakettide võimalused:

“Eksperthinnang süsteemi tehnilisele seisukorrale”

Eesmärk: Reaalne pilt süsteemi tehnilisest seisukorrast, selle funktsioneerimisest ja ettekujutus vajalikest parandustöödest.

Orienteeritud süsteemidele, mis ei ole läbinud professionaalset hooldust üle 6 kuu.

Süsteemide põhitüübid: Tulekahjusignalisatsioon, valvesignalisatsioon, videojälgimissüsteem, läbipääsu kontrollsüsteem, fonosüsteem.

Paketi sisu: kõigi süsteemi elementide funktsionaalsuse kontroll.

kõigi süsteemi osade koostoime kontroll

süsteemi töö põhialgoritmide kontroll

sidekanalite kontroll

ekspertkokkuvõte ja vajaduse korral soovitused süsteemi täieliku töövõime taastamiseks.

Märkus: maksimaalne praktiline tulemus on saavutatav ainult kombineerituna pakettidega “Süsteemi regulaarne hooldus А+” ja “Eksperthinnang süsteemi efektiivsusele”

 

“Eksperthinnang süsteemi efektiivsusele “

Eesmärk: Ettekujutus süsteemi tegelikust efektiivsusest ja nii turvakontseptsiooni kui süsteemi enda täiustamise võimalustest. Nõrkade kohtade avastamine.

Orienteeritud igasuguse suuruse ja keerukusega turvasüsteemidele.

Süsteemide põhitüübid: Tulekahjusignalisatsioon, valvesignalisatsioon, videojälgimissüsteem, läbipääsu kontrollsüsteem.

Paketi sisu: nõutava turvataseme kindlakstegemine.

süsteemi vastavuse kontroll turvasüsteemide ehituse põhimõtetele

turvalisuse tagamise kontseptsiooni haavamatuse kontroll

süsteemi ja turvakontseptsiooni vastavuse kontroll

ekspertkokkuvõte ja vajaduse korral soovitused süsteemi nõutavale tasemele viimiseks.

Märkus: maksimaalselt praktiline tulemus on saavutatav ainult kombineerituna pakettidega “Süsteemi regulaarne hooldus А+” ja “Eksperthinnang süsteemi tehnilisele seisukorrale”.

 

“Süsteemi regulaarne hooldus А+”

Eesmärk: Süsteemi tõrgeteta töö tagamine ja süsteemi pidev täiustamine ja kohandamine muutuva situatsiooniga.

Orienteeritud keskmistele ja suurtele igasuguse keerukustasemega süsteemidele.

Süsteemide põhitüübid: Tulekahjusignalisatsioon, valvesignalisatsioon, videojälgimissüsteem, läbipääsu kontrollsüsteem, fonosüsteem.

Paketi sisu: Igakuine süsteemi autonoomse ja võrgutoite, kõigi sidekanalite, kõigi täiturseadiste, põhi- ja abifunktsioonide kontroll, kõige vastutusrikkamates kohtades asuvate lõppelementide pisteline kontroll, arhitektuuriliste muudatuste kontroll ja haavamatuse kontroll.

Kvartaalne kontroll sisaldab igakuist kontrolli ja laiendi keskmoodulite üksikasjalikku kontrolli.

Iga-aastane kontroll sisaldab eksperthinnangut süsteemi tehnilisele seisukorrale ja efektiivsusele ning ekspertkokkuvõtet ja vajaduse korral soovitusi süsteemi täiustamiseks ja kaasajastamiseks nõutava tasemeni.

Märkus: paketi saab soetada ainult uuele süsteemile või 2 kuu jooksul pärast paketi “Eksperthinnang süsteemi tehnilisele seisukorrale” soetamist.

 

“Hooldatava süsteemi eluaegne garantii”

Eesmärk: Turvasüsteemi kasutamisega seotud kulutuste süstematiseerimine ja vähendamine.

Orienteeritud igasugustele turvasüsteemidele.

Süsteemide põhitüübid: Tulekahjusignalisatsioon, valvesignalisatsioon, videojälgimissüsteem, läbipääsu kontrollsüsteem, fonosüsteem.

Märkus: paketti on võimalik soetada ainult kombineerituna pakettidega “Süsteemi regulaarne hooldus А+” ja ” Eksperthinnang süsteemi tehnilisele seisukorrale”, ja ainult pärast viimase paketi raames antud soovituste täitmist.

Meie töötajad aitavad Teid rõõmuga Teie ülesannete lahendamisel, vastavad kõigile Teie küsimustele või konsulteerivad Teid kohapeal.

Küsi nõu
Räägi probleemi