Videovalvesüsteem

Küsi pakkumine

Enamasti on videovalvesüsteemi kasutamine seotud suure hulga kõrvaliste inimestega, kes võivad oma tegevusega tekitada töötajatele ja varale füüsilist või materiaalset kahju.

Videovalvesüsteemid ettevõttele kujutavad endast suletud telesüsteeme, mis on mõeldud üldkasutatavate ruumide visuaalseks jälgimiseks ja valvamiseks. Videojälgimisobjektideks võivad olla erineva pindala ja kasutusiseloomuga ruumid või avatud alad.

Videovalvesüsteemide töö tulemus tagatakse tänu valvekaamerate «vaateväljas» toimuva pidevale kontrollimisele ja katkematule salvestamisele. Samuti võimaldab toimuva ööpäevaringne kaameratega salvestamine taastada täpselt õigusrikkumise pildi ja aidata kaasa juurdluse läbiviimisele ning süüdlaste väljaselgitamisele ja karistamisele.

Samuti on videovalvesüsteemid tööstuses heaks abiliseks tehnoloogiliste protsesside ja personali töö kontrollimisel, et tagada ettevõtte või firma efektiivne toimimine.

See on ainult väike osa sellest, kus võib videovalvesüsteem kasulik olla.

Kuna iga olukord on omaette unikaalne, siis ka pakkumised on väga individuaalsed nii riistvara poolest kui ka seadistamisel. Sellepärast on väga raske kohe algul öelda konkreetset hinda.

Küsi nõu
Räägi probleemi