Läbipääsusüsteem

Küsi pakkumine

Läbipääsusüsteemid on tõhusad automatiseeritud kontrolli- sissepääsusüsteemid, mis võimaldavad hallata objekti turvalisust ja teostada sissepääsukontrolli.

Läbipääsusüsteemi õige valik mõjutab nii elanike turvalisust ja mugavust kui ka vara säilimist. Läbipääsusüsteem lahendab enamuse turvalisuse tagamisele suunatud probleeme:

  • elanike sissepääsu piiritlemine
  • teie korteriühistu suletud territooriumile omavolilise tungimise vältimine
  • korra ja distsipliini tagamine

Automatiseeritud läbipääsusüsteem on tänapäevane, mugav ja tõhus turvalisuse tagamise instrument.

Läbipääsusüsteemi on kerge kohandada mis tahes tüüpi objektidega, lisaks sellele saab seda modifitseerida vastavalt muudatustele objektil ilma häireteta selle töös.

Üks läbipääsusüsteemi peamisi eeliseid on funktsionaalne paindlikkus ja võimalus kohandada see kiiresti konkreetse objekti tingimustega. Süsteemi etapiviisiline laiendamine toimub seadmeid demonteerimata.

Algetapil võib paigaldada selle süsteemi trepikoja sissepääsuks, kus süsteem hakkab registreerima, kes ja millal sisenes. Lisaks juhul kui teil midagi juhtub, saate vaadata, kes sisenes või väljus sellel ajal.

Järgmisel etapil saab süsteemiga ühendada prügikastimaja, mis on lukustatud. Kõik see hakkab töötama ühe võtmega ja pakub samasuguseid võimalusi nagu maja välisuksel.

Meie praktikas on saavutanud laia kasutusala erinevate süsteemide ühendamine, et need omavahel n.ö. suhtleksid. Läbipääsusüsteemi kasutamine on palju mugavam kui see töötab koos fonosüsteemiga. Võib tunduda, et see süsteem ei ole kindel. Võime teile kinnitada, et see süsteem on palju kindlam kui tavaline võti mis on igaühel taskus, kuna siin ei ole tegemist mehaanikaga ja niisugused mõisted nagu roostetamine ja õlitamine on meie jaoks tundmatud.

Mõelge, või parem mõtleme koos, mis sobiks teile kõige paremini.

Küsi nõu
Räägi probleemi