Videovalvesüsteem

Küsi pakkumine

Enamasti on videovalvesüsteemi kasutamine seotud võimalusega, et võõrad inimesed võivad oma tegevusega tekitada elanikele ja varale füüsilist või materiaalset kahju.

Videovalvesüsteemid eramajadele kujutavad endast suletud telesüsteeme, mis on mõeldud enda vara visuaalseks jälgimiseks ja valvamiseks.

Videovalvesüsteemide töö tulemus tagatakse tänu valvekaamerate «vaateväljas» toimuva pidevale kontrollimisele ja katkematule salvestamisele. Samuti võimaldab toimuva ööpäevaringne kaameratega salvestamine taastada täpselt õigusrikkumise pildi ja aidata kaasa juurdluse läbiviimisele ning süüdlaste väljaselgitamisele ja karistamisele.

See on ainult väike osa sellest, kus võib videovalvesüsteem kasulik olla.

Kuna iga olukord on omaette unikaalne, siis ka pakkumised on väga individuaalsed nii riistvara poolest kui ka seadistamisel. Sellepärast on väga raske kohe algul öelda konkreetset hinda.

Küsi nõu
Räägi probleemi